Έρωτας στα Χιόνια

with No Comments

  Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος. Χριστούγεννα, Ἅις−Βασίλης, Φῶτα. Καὶ αὐτὸς ἐσηκώνετο τὸ πρωί, ἔρριπτεν εἰς τοὺς ὤμους τὴν παλιὰν πατατούκαν του, τὸ μόνον ροῦχον ὁποὺ ἐσώζετο ἀκόμη ἀπὸ τοὺς πρὸ τῆς εὐτυχίας του χρόνους, καὶ κατήρχετο εἰς τὴν παραθαλάσσιον ἀγοράν, μορμυρίζων, ἐνῷ κατέβαινεν ἀπὸ τὸ παλαιὸν μισογκρεμισμένον σπίτι, μὲ τρόπον ὥστε να τὸν ἀκούῃ ἡ γειτόνισσα: − Σεβτὰς εἶν’ αὐτός, δὲν … Read More

This Strangeness in my Life

with No Comments

It is so hard to see where it is, but it is there even in the morning when the miracle of shapes assemble and become familiar, but not quite; and the echo of a voice, now changed, utterly dissociated, as though all warmth and shared sweetness had never been. It is this alien space, not stark as the moon, but … Read More

Γράμμα απο τον Κόλλια Μου

with No Comments

Στην θάλλασα Πάσχα 9/4/72Νήστεψα για να μπορέσω να σου γράψω τούτο το γράμμα. Και προσευχήθηκα. Ο ειδωλολάτρης. Εκείνη η μικρή κάρτα που έλαβα ήταν γιομάτη από ένα κόσμο. Από χιλιάδες κόσμους. Πρώτη φορά πήρα ένα τέτοιο δείγμα ανθρωπιάς, καλωσύνης! Το φύλαξα. Θα το φυλάω, θα με προστατεύει. Το πρωινό σου τηλεφώνημα ήταν κάτι χαρμόσυνο. Με έκανε να φύγω για το … Read More

Οι στίχοι οι Ομορφότεροι

with No Comments

Οι στίχοι οι ομορφότεροι δεν γράφονται ποτές τους αναπνέει βαθιά η ψυχή σαν λούλουδα τ’ ονείρου χαμόγελα φαντάσματος, λάμψες είν’ του απείρου φωνές των κάμπων χαρωπές π’ ακούμ’ απ’ τις κορφές Η πλάση η αζωγράφιστη τραγούδ’ είν’ όπου πας απόκρυφη ερημιά η εδέμ και κήπος είν’ αγιασμένος που για της τέχνης την ντροπή πάντα ‘ναι σφαλισμένος μα που μπορείς να … Read More

Κυριακή στο Σπίτι

with No Comments

Πέρασε δίχως συντροφιά κ’ η Κυριακή στο σπίτι βούλες στούς τοίχους έριξε το δίλι απ’ το φεγγίτη. Κ’ ήρθε του δρόμου τ΄όργανο βαθιά πολύ απ’ τα ξένα να δέσει με την έρημη καρδιά τα περασμένα, να κάμει ακόμα πιότερο καθημερνές τις σχόλες – και πήρε πόλκες ο άνεμος, ρομαντσες, βαρκαρόλες. Μάγια σα να ‘ταν του Καιρού, βγαίναν οι νότες, ίδια … Read More

Schrodinger’s Wave Equation

with No Comments

  Have you ever seen a more beautiful equation??!! Its the kind of thing you would want to put on a T-shirt! Solving the Schrodinger equation provides scientists with a mathematical quantity called the wavefunction. This wavefunction is a probabilistic determination of where a particle might be at any one time. For example in the case of the electron, the … Read More

1 2 3 4 5