Γιατί μου αρέσει ο Άγγελος Σικελιανός

with No Comments

Φλογάτη, γελαστή, ζεστή, από τ’ αμπέλια απάνωθεν εκοίταγε η σελήνη· κι ακόμα ο ήλιος πύρωνε τα θάμνα, βασιλεύοντας μες σε διπλή γαλήνη. Bαριά τα χόρτα, ιδρώνανε στην αψηλήν απανεμιά το θυμωμένο γάλα, κι από τα κλήματα τα νια, που της πλαγιάς ανέβαιναν μακριά-πλατιά τη σκάλα, σουρίζανε οι αμπελουργοί φτερίζοντας, εσειόντανε στον όχτο οι καλογιάννοι, κι άπλων’ απάνω στο φεγγάρι η … Read More

Tim Minchin – Nine Life Lessons

with No Comments

  “In darker days, I did a corporate gig at a conference for this big company who made and sold accounting software. In a bid, I presume, to inspire their salespeople to greater heights, they’d forked out 12 grand for an Inspirational Speaker who was this extreme sports guy who had had a couple of his limbs frozen off when … Read More

Εμείς οι Χτίστες

with No Comments

Ἐμεῖς οἱ χτίστες τῶν μουγγῶν ἐρώτων τῶν σκληρῶν, δεν πᾶμε ἐμεῖς γιὰ ἕνα φιλί, δεν πᾶμε για ἕνα γέλιο· για τα καρφια που μάτωσαν στις ἄκριες τῶν σταυρῶν ἕνα βαρύ ἀπο ἐντολές σηκώνομε Εὐαγγέλιο. Τη γλύκα βαρεθήκαμε τῶν ἥσυχων ὡρῶν, ὁ Ἀπρίλης εἶναι πίσω μας, βγήκαμε ἀπ’ το λιμάνι κι ἀδειάσαμε στα κύματα, βορά τῶν χαλασμῶν, το βιός που στοργικά … Read More

Nikola Tesla

with No Comments

The future will tell the truth and evaluate each one according to his accomplishments. The present is theirs, the future for which I have really worked is mine. If there is one person who single-handedly imagined, designed and invented the modern world,  who has never really received the full credit and public recognition that he deserved, whose inventions were at times … Read More

The Future Hides the Truth

with No Comments

Back in 1929 the brilliant and persistent astronomer Edwin Hubble made discoveries that proved that our universe was expanding, with all the heavenly bodies moving away from each other in a straight dance, like coloured dots on the surface of an ever inflating balloon. Something that is well known today and taken for granted, but back then it was pretty … Read More

Stephen Hawking on TED

with No Comments

There is nothing bigger or older than the universe. The questions I would like to talk about are: one, where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Up until the 1920s, everyone thought the universe was … Read More

Siegfried Sassoon – Aftermath

with No Comments

Have you forgotten yet? … For the world’s events have rumbled on since those gagged days, Like traffic checked while at the crossing of city-ways: And the haunted gap in your mind has filled with thoughts that flow Like clouds in the lit heaven of life; and you’re a man reprieved to go, Taking your peaceful share of Time, with joy … Read More

Model Dependent Reality

with No Comments

Physicists nowadays adopt an approach called  “model-dependent realism” when using theories or models to explain how the world  around us, from the sub-atomic level to the entire universe, works. The idea is that when a theory or model used is successful in explaining a particular physical situation/observation then we assume that it is true and valid. By “successful” we mean … Read More

Έρωτας στα Χιόνια

with No Comments

  Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος. Χριστούγεννα, Ἅις−Βασίλης, Φῶτα. Καὶ αὐτὸς ἐσηκώνετο τὸ πρωί, ἔρριπτεν εἰς τοὺς ὤμους τὴν παλιὰν πατατούκαν του, τὸ μόνον ροῦχον ὁποὺ ἐσώζετο ἀκόμη ἀπὸ τοὺς πρὸ τῆς εὐτυχίας του χρόνους, καὶ κατήρχετο εἰς τὴν παραθαλάσσιον ἀγοράν, μορμυρίζων, ἐνῷ κατέβαινεν ἀπὸ τὸ παλαιὸν μισογκρεμισμένον σπίτι, μὲ τρόπον ὥστε να τὸν ἀκούῃ ἡ γειτόνισσα: − Σεβτὰς εἶν’ αὐτός, δὲν … Read More

1 2 3